خدمات و امکانات آزمایشگاه جهان کودک

کارشناسان مجرب آزمایشگاه جهان کودک کلیه آزمایش‌ها را براساس دستورالعمل‌های به روز آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت کشور، تحت نظارت مسئول فنی انجام می‌دهند. در تمام بخش‌ها، برنامه‌های کنترل کیفی جامع و مداومی بر اساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای بین‌المللی مورد تایید آن آزمایشگاه تدوین گردیده است. طرح‌ریزی این برنامه با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌ها، روش‌های سنجش و همین‌طور دستگاه های موجود در بخش صورت گرفته است. برنامه کنترل کیفی هر بخش جهت تایید صحت و دقت نتایج خروجی از آن بخش در ابتدا، میانه و انتهای کار روزانه طراحی شده و عملکرد دستگاهها، اپراتور، محلولها و مواد مصرفی در بخش در تمام زمانهای انجام آزمایش روزانه تحت کنترل می‌باشد. این برنامه با نظر کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، کتب مرجع و سایت‌های بین‌المللی، و تایید مسئول فنی آزمایشگاه به صورت برنامه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ترتیب داده شده و تمام روال کاری بخش را در بر می‌گیرد.
تمام بخش‌های آزمایشگاه جهان کودک از ابتدا تا انتهای ساعت کار روزانه به صورت تمام وقت و بدون وقفه فعال می‌باشد. این امر سبب شده تا در هر ساعتی آزمایشگاه پذیرای آزمایش‌های اورژانسی مراجعین بوده و نمونه‌ مراجعین بلافاصله بعد از نمونه‌گیری و انتقال به بخش مربوطه انجام و آنالیز گردند.

بسیاری از بیماری ها از طریق بررسی بیوشیمی خون و ادرار میتواند به تشخیص منجر شود. بیوشیمی خون شامل فاکتورهای متعدد شیمیایی و آنزیمی می باشد که از طریق دستگاههای اتوآنالایزر بیوشیمی اندازه گیری میشود.اختلالات قند و چربی ها مانند کلسترول و تری گلیسیرید، اسید اوریک،آنزیم های کبدی و تست های کلیوی جز آزمایشات روتین بوده که انجام دوره ای آنها میتواند بیماریهای بسیاری را پیشگیری نماید. لیست کامل آزمایشات بیوشیمی در بخش راهنمای مراجعین ذکر شده است.
اندازه گیری هورمون ها راهکار درمان بسیاری از بیماری هاست. درمان نازائی، اختلالات مربوط به رشد کودکان، تنظیم عملکرد تیروئید و بسیاری دیگر از این دسته بیماری هاست که به آسانی قابل تشخیص و درمان می باشد. این آزمایشات عمدتا بادستگاه کوباس ۴۱۱ و با کیت های اختصاصی شرکت روش آلمان انجام می شود.همچنین تعدادی از تست های هورمونی که با روش فوق قابل انجام انجام میشود. ELISA نیست به روش
نامیده میشود، معمول ترین تست CBCاندازه گیری میزان هموگلوبین، گلبول سفید و پلاکت که مجموعا
آزمایشگاهی و تعیین کننده بسیاری از بیماری ها از قبیل: کم خونی ،پرخونی، احتمال عفونت ،کاهش پلاکت و غیره میباشد. همچنین سایر آزمایشات تکمیلی از قبیل الکتروفورز هموگلوبین و پروتئین ، جهت تشخیص یرقان در کودکان و نوزادان از آزمایشات بخش هماتولوژی می باشد کهG6PDآزمایش
لیست کامل آنها در لیست آزمایشات موجود است.
کشت نمونه های مختلف از قبیل ادرار، خون، مایعات بدن و غیره جهت تشخیص نوع باکتری بیماریزا در این بخش انجام می شود. محیط های کشت از بهترین برندهای موجود تهیه و آزمایشات توسط تکنسین های با تجربه و متخصصین میکرب شناسی انجام می شود. محیط های تخصصی باعث تشخیص نوع باکتری و در نتیجه تعیین دقیق آنتی بیوتیک های حساس و مقاوم مورد استفاده بالینی و درمان بیمار می باشد. استفده از سوش های شناخته شده میکربی جهت کنترل کیفی مداوم و حفظ استانداردهای لازم در این بخش مورد تاکید مسئول آزمایشگاه بوده و بصورت دوره ای انجام می شود.
تشخیص میکروسکوپی انگل های موجود در مدفوع و خون با روش های استاندارد و مورد تایید انجام می شود. مهمترین ویژگی و لازمه تشخیص انگل ها تجربه تکنسین انجام دهنده تست و آشنایی وی با اشکال میکروسکوپی انگل ها و کرم ها و تخم انگل هاست و لذا کلیه آزمایشات توسط کارشناس باتجربه و متخصص شناسائی انگل ها انجام می شود.
لازمه بدست آوردن نتیجه صحیح در آزمایش اسپرموگرام انجام سریع و بموقع تست پس از پایان جمع آوری نمونه می باشد. لذا آزمایشات با تعیین وقت قبلی انجام و پس از بررسی های اولیه که بلافاصله بروی نمونه انجام می شود، سایر پارامترها از قبیل شمارش اسپرم و تعیین گرید آنها توسط سیستم CASA انجام می شود.
جهت حذف خطای دستگاه ، اشکال غیر عادی اسپرم و حرکت و تعداد آنها توسط کارشناس باتجربه آزمایشگاه به روش دستی نیز چک می شود.
HIVبسیاری از این آزمایشات مانند اندازه گیری آنتی ژن ها و آنتی بادی های مربوط به هپاتیت ها و
که امروزه جز چک آپ قبل از عمل جراحی محسوب می شود توسط دستگاه کوباس ۴۱۱وباکیت های که عمدتا جهت چک آپ بارداری انجام می شود به روش Torchتمام بسته انجام می شود. آزمایشات
وغیره باروشهای استاندارد آزمایشگاهی CRP وفلورسنت سایرتستها مانند تست رماتیسم، ELISA
و با رعایت کامل کنترل کیفی انجام می شود.
در حال حاضر جزو دقیق ترین روشهای تشخیص بیماری های عفونی و ویروسی از قبیل PCRروش
می باشد که بعنوان تست تکمیلی بخش ایمنی شناسی انجام می شود.HIVهپاتیت ها و
شناسائی و Real time ویروس از نمونه جدا شده و توسط دستگاه RNA ویا DNAدر این روش
احیانا شمارش می شود.
نیز که جهت شناسائی ویروس پاپیلومای انسانی بروی نمونه های سرویکس و واژنHPVآزمایش
انجام می شود به همین روش اندازه گیری و انواع مختلف ویروس شناسائی می شود. تشخیص بموقع پاپیلوهای انسانی گام بزرگی در پیشگیری از سزطان دهانه رحم برداشته است.

لیست آزمایشات تشخیص طبی و پاتولوژی

برای مشاهده و جستجوی لیست تست های بالینی به جدول زیر مراجعه و یا از طریق جستجو تست مورد نظر را پیدا کنید. لازم بذکر است که گزینه جستجو از طریق نام کامل انگلیسی تست امکان پذیر است.

لازم به ذکر است پیش از مراجعه به آزمایشگاه جهان کودک از طریق بخش تماس با ما از امکان انجام آزمایش مورد نظر و زمان آن اطمینان حاصل فرمایید.

نام آزمایشروش انجام آزمایش
۲۵-(OH)-vitD/(25-Hydroxy vitamin D)CLIA
۱۷-OH-ProgesteroneEIA
۲۵ (OH ) - vit D / (25-Hydroxy vitamin D)ECL /CLIA/ELFA
۵- HIAA, Screening, urine ( 24 h. ) ( 5- Hydroxy indolacetic acid )Qualitative
A/GCalculation
ABO Blood Group, RH and Du factorCell typing and Sero Typing
(Culture)AbscessDirect Smear+ Culture
( Angiotensin- Converting Enzyme )ACEEnzymatic( FAPGG)
( total and prostatic )Acid PhosphatasePhotometry ( PNPP IFCC)
( Adrenocorticotropic Hormone )ACTHECL
Actinomycetes / NocardiaDirect smear + Culture
Activated PTTCoagulation
Addis count randomMicroscopic images
Addis count.12 hrsMicroscopic images
AlbuminPhotometry (Bromcresol Green)
Albumin+ MicroAlbumin-CSFImmuno Turbidimetric
Albumin+ MicroAlbumin,UrineImmuno Turbidimetric
AldolaseF – ۱,۶ – DP Enzymatic
ARR (Aldosterone- Renin - ratio)Calculation
Aldosterone, serumEIA / CLIA
Aldosterone, Urine(24h)EIA
(total and Heat stable)Alkaline phosphatasePhotometry IFCC
Allergy test, (quantitative )Food, Respiratory, pediatric And mixed panelsRIDA q- line( Immuno blot )
Alpha 1 Antitrypsinnephelometry
Alpha FetoproteinECL
Alpha Heavy Chain, QualitativeImmunoelectrophoresis
Amino Acids, Urine, QualitativeTLC
Ammonia, PlasmaEnzymatic
Amniotic Fluid bilirubinSpectrophotometry
Amoeba , stoolWet mount
Amylase, serumEnzymatic (IFCC)
( Random )Amylase, urineEnzymatic (IFCC)
Anaerobic CultureDirect smear+culture
(Culture)Anal SwabDirect Smear+ Culture
AndrostenedioneEIA
Anti - Acetylcholin Receptor (ACRA) IgGEIA
Anti - Aquaporin-4 Antibody or Anti Aqp-4 (NMO) IgGIIFT
Anti - B2- Glycoprotein IgGEIA
Anti - B2- Glycoprotein IgMEIA
Anti - Borrelia CSFCLIA
Anti - Borrelia IgGCLIA
Anti – Borrelia IgMCLIA
Anti – Brucella IgGEIA
Anti – Brucella IgMEIA
Anti – C1q AntibodyEIA
Anti - Cardiolipin IgGEIA
Anti - Cardiolipin IgMEIA
Anti - Centromere Antibodies or ACA IgGIIFT
Anti - Chlamydia trachomatis IgAEIA
Anti - Chlamydia trachomatis IgGEIA
Anti - Chlamydia trachomatis IgMEIA
Anti – CMV CSFECL/CLIA
Anti – CMV IgGECL/CLIA
Anti- CMV IgG avidityCLIA
Anti – CMV IgMECL/CLIA
Anti - Cyclic Citrullinated Peptide (ANTI CCP(CPA))-IgGEIA/ECL
Anti - ds DNA - NCX IgGEIA
Anti - EBV VCA CSF ( Viral capsid antigen )CLIA
Anti - EBV VCA IgG ( Viral capsid antigen )CLIA
Anti - EBV VCA IgM ( Viral capsid antigen )CLIA
Anti - Echinococcus IgG (Hydatid cyst)EIA
Anti-Endomysial Antibodies or EMA (IgG &IgA)IIFT
Anti - Fasciola Hepatica IgGEIA
Anti - GBM ( glomerular basement membrane-IgG)EIA
Anti - Gliadin IgA (Deamidated gliadin peptide)EIA
Anti - Gliadin IgG (Deamidated gliadin peptide)EIA
Anti-glutamic acid decaboxylase antibody (GADA) IgGEIA
Anti - HAV IgG+IgMECL/CLIA
Anti - HAV IgMECL/CLIA
Anti – HBc (Total) IgG+IgMECL/CLIA
Anti – HBc (IgM)ECL/CLIA
Anti – HBe (Total) IgG+IgMECL/CLIA
Anti – HBs IgGECL/CLIA
Anti - HCVECL
Anti - HCV IgG(western Blot)RIBA
Anti - HDV IgGEIA
Anti - Helicobacter pylori IgAEIA
Anti - Helicobacter pylori IgGEIA
Anti - Helicobacter pylori IgMEIA
Anti – HEV(Total) IgG+IgM+IgAEIA
Anti- Histone IgGEIA
Anti - HIV IgGWestern blot
Anti – HSV1 CSFCLIA / ECL
Anti – HSV1 IgGCLIA / ECL
Anti - HSV1(gC1) IgMEIA
Anti - HSV2 CSFCLIA / ECL
Anti - HSV2 IgGCLIA / ECL
Anti - HSV2(gG2) IgMEIA
Anti - HTLV-1 & II (Total) IgG+IgMEIA
Anti – Insulin antibody (IAA) IgGEIA
Anti – Intrinsic factor IgGEIA
Anti – Islet cell (ICA) IgGIIFT
Anti - jo -1 IgGEIA
Anti - Leishmania donovani - IgGIIFT
Anti - Listeria monocytogenes (1/2 a , 4b) IgGIIFT
Anti- LKM 1 ( Anti liver kidney microsomal antibodies ) IgGEIA
Anti - MCV IgGEIA
Anti - Measles IgGCLIA
Anti - Measles IgMCLIA
(IgG,IgA,IgM)Anti - Mitochondrial Antibodies or AMAIIFT
(Anti - MPO ( Myeloperoxidase-IgGEIA
(AMH)Anti - mullerian HormonEIA/ECL
Anti – Mumps IgGCLIA
Anti – Mumps IgMCLIA
Anti - MUSKEIA
Anti - Mycoplasma Pneumoniae IgGEIA
Anti - Mycoplasma Pneumoniae IgMEIA
Anti - Neutrophil Cytoplamic Antibodies or ANCA (P,C) IgGIIFT
Anti - Nuclear Antibodies or ANA IgGIIFT
Anti - parietal cell antibody or APCA IgGIIFT
Anti - phospholipase A2 Receptor antibodies or Anti PLA2R IgGIIFT
Anti – Phospholipid-Screen IgGEIA
Anti – Phospholipid-Screen IgMEIA
Anti - PR3 –hn-hr- IgG ( Proteinase 3 ) IgGEIA
Anti – Protein Tyrosine phosphatase-like protein IA2 antibody(IA-2A) IgGEIA
Anti - Rubella IgGCLIA / ECL
Anti - Rubella IgMCLIA / ECL
Anti - Saccharomyces cerevisiae Antibodies or ASCA (IgG&IgA)IIFT
Anti - Scl - 70 IgGEIA
Anti-Sm-IgG (Anti smith)EIA
Anti - Smooth Muscle Antibodies or SMA- IgG&IgAIIFT
Anti - SS-A ( Ro ) IgGEIA
Anti - SS-B ( La ), IgGEIA
Antithrombin III activityColorimetry
Anti - Thyroglobulin (TG), IgGECL /CLIA
Anti - Toxo - IgG avidityCLIA
( Toxoplasma gondii ) Anti –Toxo IgGECL /CLIA
( Toxoplasma gondii ) Anti –Toxo IgMECL /CLIA
Anti- Toxocara canis IgGEIA
Anti –TPO ( Anti thyroid peroxidase ) IgGECL /CLIA
Anti- TSH receptorEIA
Anti - tTG IgA (tissue transglutaminase)EIA
Anti - tTG IgG (tissue transglutaminase)EIA
(Anti - U1-sn RNP (Small nuclear ribonucleoprotein particles-IgGEIA
Anti -VZV IgGCLIA
Anti -VZV IgMCLIA
(Factor V leiden)APC - RCoagulation
Apolipoprotein A1Immunoturbidimetry
Apolipoprotein BImmunoturbidimetry
Aqueous, vitreous fluidDirect Smear+Culture
Ascitic Fluid (Culture) Or peritoneal fluidDirect Smear+ Culture
(Culture)Armpit SwabDirect Smear+ Culture
ASOTImmunoturbidimetry
Aspergillus species(Aspergillus fumigatus,Aspergillus flavus)Culture
( culture )Aspirated fluidDirect Smear+ Culture
AutohemolysisPhotometry
(CTX)B – CrossLapsECL
B2 – MicroglobulinEIA /Immunoturbidimetry
B2 – Microglobulin - CSFEIA /Immunoturbidimetry
Bacillus anthrasisDirect smear
BAP OSTASECLIA
BCR-ABL (RNA), Qualitative and Quantitative.Real-Time PCR
Mbcr-abl ( p 190)
Mbcr-abl(p210) Philadelphia chromosome
(Direct)BilirubinDiazo (DPD)
(Total)BilirubinDiazo (DPD)
Bleeding (Duke) Clothing TimeLee & white
(Culture)BloodDirect Smear+ Culture
Blood EosinophilWright staining
Blood GAS(ABG),(VBG)GASTAT 1820
Body Fluid GlucosePhotometry (HexoKinase)
Body Fluid proteinPhotometry (HexoKinase)
Bone marrow (Culture)Direct Smear+ Culture
Borrelia ( peripheral blood smear )Wright staining
Breast (Culture)Direct Smear+ Culture
Bronchial Washing (Culture) BAL( Lavage) (Culture)Direct Smear+ Culture
BrucellaCulture
Brucella Agglutination test(wright,coombs wright and 2ME )Tube Agglutination
Buttocks Lesion (Culture)Direct Smear+ Culture
C - PeptideECL
C1 InactivatorNephelometry
C1qRID( Radial immunodiffusion )
C1q AbEIA
( Complement C3 )C3Immunoturbidimetry
( Complement C4 )C4Immunoturbidimetry
CA 125ECL
CA 15-3ECL
CA 19-9ECL
CA 242EIA
CA 72 - 4EIA/ECL
CalcitoninCLIA
( Total and Ionized )Calcium, SerumPhotometry (NM-BAPTA)
(Random and 24 h. )Calcium, urinePhotometry (NM-BAPTA)
CalprotectinEIA
Candida speciesDirect smear + Culture
CarbamazepineFluorescence polarization
(Brucella)CastanedaCulture
Catheter/ pins, prosthetic valvesDirect Smear+ Culture
(Culture)Catheterized urineUrine Analysis + Culture(UA/UC)
( Complete Blood Count)CBCElectronic Counter
CEAECL
CEA-CSFECL
CeruloplasminImmunoturbidimetry
(Culture)Cervical dischargeCulture
( monilia)Cervical discharge for candidaDirect Smear+ Culture
Cervical discharge for GCDirect Smear+ Culture
Cervical discharge for ListeriaCulture
Cervical discharge for MycoplasmaCulture
Cervical discharge for ureaplasmaCulture
Cervical mucus contact TestMicroscopic
CH50EIA
( DNA)Chlamydia trachomatisReal-Time PCR
Chloride-CSF(Ion-Selective Electrode)ISE
Chloride, serumISE ( Indirect )
Chloride, urine (Random and 24h.)ISE ( Indirect )
CholesterolEnzymatic PAP
Cholesterol / HDLCalculation
CholinesteraseColorimetery
( C1q)CICEIA
(Random and 24 h.)Citrate, urineEnzymatic
Clot RetractionClotting Time
CMV DNA QualitativeReal-Time PCR
CMV DNA QuantitativeReal-Time PCR
(bicarbonate)Co2Enzymatic
Cold AgglutininAgglutination
Cold HemolysinHemolysis(Donath-Landstriner Test)
( Direct and indirect )Coombs testAgglutination
Coombs Wright Agg. TestTube Agglutination
Copper, serumPhotometry
Copper, urine (24 h.)Photometry
Cortisol,Free,Urine(24h)EIA
Cortisol, salivaECL
Cortisol, serumECL/CLIA
Corynebacterium diphtheriaeDirect smear + Culture
Creatine phosphokinase (CPK)DGKC-IFCC
CPK-MB IsoenzymeECL
Creatinine clearance, urine (24 h.)Calculation
Creatinine, serumCompensated (Jaffe)-kinetic
(Random, 12 h. and 24 h.)Creatinine, urineCompensated (Jaffe)-kinetic
CRP and High sensitivity CRPImmunoturbidimetric
CryofibrinogenPrecipitation
CryoglobulinPrecipitation
Cryptococcus species 🙁 Cryptococcus neaformans )Direct smear + Culture
CSF (Culture)Direct Smear+ Culture
CSF CountChamber
CyclosporineECL
Cystatin - CParticle enhanced Immunoturbidimetric assay
( Random )cystine, urineNitroprusside Test
D - DimerImmuno Turbidimetric
Demodex folliculorumDirect smear
Dermatophyton species : (Microsporum,Trichophyton and Epidermophyton species )Direct smear + Culture
DHEA SulfateECL
( Dihydrotestosterone )DHTEIA
DigoxinECL
DU FactorAgglutination
Dysmorphic RBCUrine microscopic
(Culture)EarDirect Smear+ Culture
(Direct &Culture)Ear swab for FungiDirect Smear+ Culture
EBV ( DNA ), QualitativeReal-Time PCR
EBV DNA QuantitativeReal-Time PCR
Enterobius VermicularisScatch tape Test
Enteropathogenic E.ColiDirect Smear+ Culture
Enterovirus ( RNA ),QualitativeReal-Time PCR
EosinophilsWritgh staining
Epinephrine,Plasma (Adrenalin)EIA
Epinephrine,Urine (24h.)EIA
EPO (Erythropoietin)EIA
Erythrasma( corynebacterium minutissimum )Direct smear
(۱hr.&2hrs)ESRWestergren
EstradiolECL/ CLIA
Estriol (Unconjugated) Free EstiolEIA
(Culture)EyeDirect Smear+ Culture
Factor V Leiden(G1691A)(DNA)Real-Time PCR
Factor XIIICST (Clot solubility test )
(Fibrin degradation product )FDPLatex Agglutination
( Monilia )FDU For CandidaDirect Smear+ Culture
FDU For GardnerellaDirect Smear+ Culture
FDU For GCDirect Smear+ Culture
FDU For ListeriaCulture
FDU For MycoplasmaCulture
FDU For UreaplasmaCulture
FerritinECL/CLIA
FibrinogenCoagulation
First Few Drops of UrineDirect Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massageDirect Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for candidaDirect Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for GardnerellaDirect Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for GCDirect Smear+ Culture
First few drops of urine after Prostatic massage for ListeriaCulture
First few drops of urine after Prostatic massage for MycoplasmaCulture
First few drops of urine after Prostatic massage for UreaplasmaCulture
First portion of Urine(UA/UC)
First portion of Urine(UA)
(Culture )FistulaDirect Smear+ Culture
FLT3( ITD, D835)- DNAReal-Time PCR
(Folate)Folic AcidECL
Food panel-IgEImmuno -Blot
(VB1+VB2+EPS+VB3)Four glasstests stamey’s testsWet mount+ Culture+ Direct Smear
Fragility testHemolysis
(osmotic)FragilityExposure of Erythrocytes to increasingly hypotonic solutions
Free T3ECL
Free T4ECL
Free Androgen index )FAI)(Calculation)Testesterone/SHBG
Free BHCGECL
Free Kappa & Lambda,(light chains), serum, quantitativeTurbidimetry
Free MetanephrineEIA
Free NormetanephrineEIA
Free PSA /Total PSACalculation
FTI(Free Thyroxin index)Calculation
FructosaminePhotometry
FSHECL/CLIA
FTA-ABS ( IgG)IIFT
( Quantitative)G.6.P.DEnzymatic
( Qualitative)G.6.P.DFluorescent Spot Test
Gardnerella vaginalisDirect smear+Culture
Gastrin-17-AdvancedEIA
Genital lesion for Haemophilus ducreyiDirect Smear+ Culture
( Gamma - Glutamyl Transferase )GGTIFCC-SZASZ
Glomerular Filtration Rate (GFR)Calculation
GlucosePhotometry (HexoKinase)
Glucose - CSFPhotometry (Hexokinase)
(Culture)Groin SwabDirect Smear+ Culture
Growth HormoneECL/CLIA
( Glucose tolerance test )GTTPhotometry (HexoKinase)
(Culture)Gum SwabDirect Smear+ Culture
(Direct &Culture)Gum swab for FungiDirect Smear+ Culture
H.pylori - Antigen ( stool )EIA
Haemophilus ducreyiDirect smear + Culture
Haemophilus influenzaDirect Smear+ Culture
(Direct &Culture)Hair for FungiDirect Smear+ Culture
( Acidified serum test )Hams testHemolysis
HaptoglobinImmunoturbidimetery
( Hemoglobin A1C )Hb.A1CTINIA (Turbidimetric inhibitionimmunoassay )
HBe - AgECL/CLIA
HBs - AgECL
HBs – Ag confirmatoryECL
HBV DNA QualitativeReal-Time PCR
HBV DNA QuantitativeReal-Time PCR
HCG(Beta subunit), FreeECL
HCG(Beta subunit), TotalECLIA
HCV RNA GenotypingReal-Time PCR
HCV RNA QualitativeReal-Time PCR
HCV RNA QuantitativeReal-Time PCR
HE4ECL
Heinz bodySupravital Staining
Hematocrit۱.Electronic - Counter 2.Microhematocrit
Hemoglobinمراجعه شود به CBC
Hemoglobin, Unstable ,QualitativeHeat test + isopropanol test
Hemosiderinestaining
Hemoglobin electrophoresis(Hgb.Electrophorsis)Micro capillary electrophpresis (Quantitative)
High Density LipoproteinEnzymatic Direct HDL
High sensitivity CRPImmunoturbidimetry
(HIV-1 antigen and total antibodies to HIV-I&II)HIV Combi PTECL / EIA
HIV-1 RNA QualitativeReal-Time PCR
HIV-1 RNA QuantitativeReal-Time PCR
(B5,B7,B8,B51,B52)HLAPCR-SSP
HLA B * 27PCR
HLA-B5 (51,52)PCR
HLA-B * 51PCR
HLA-B * 52PCR
HLA-B * 07PCR
HLA-B * 08PCR
HOMA-IR(Homeostasis modell Assessment test)Calculation
HomocysteineEnzymatic
Homocysteine UrineSliver Nitroprusside-Test
Homogentisic Acid, urine( Random)(Alkaptonuria)َAlkaline Reduction & Ferric Chloride Test
(HPV (DNA Genotyping) (32 TypesPCR-Reverse Hybridization
HSV 1,2 DNA QualitativeReal-Time PCR
HSV 1,2 DNA QuantitativeReal-Time PCR
ID.CoombsHemagglutionation
( Immunoglobulin A )IgAImmunoturbidimetry
IgE( Immunoglobulin E )ECL
IGF - 1( insutin - like growth factor 1 )CLIA
( Insulin - like growth factor binding protein - 3 )IGF BP -3EIA/CLIA
IgG 4Nephelometry
IgG-CSFTurbidimetry
( Immunoglobulin G )IgGImmunoturbidimetry
( Immunoglobulin M )IgMImmunoturbidimetry
Immunoglobulin EECL
Inhibin AEIA
Inhibin BEIA
InsulinECL
IronPhotometry (Ferrozine)
JAK2 (V617F) (DNA), QualitativeReal-Time PCR
Kappa & Lambda,(light chains), serum, quantitativeNephelometry
Lactic AcidEnzymatic
Last portion of urineUrine Culture (UA/UC)
Last portion of urine(UA)
( Lactate Dehydrogenase )LDHEnzymatic (IFCC-L→P)
LDL/HDLCalculation
LE Cells( Lupus Erythematosus Cells )Wright staining
Leishmania, skin lesionWright staining
Lesion (culture )Direct Smear+ Culture
LHECL/CLIA
LipaseEnzymatic
ListeriaCulture
(g1/2a,4b)Listeria monocytogenesIIFT
LithiumColorometry test
Low Density LipoproteinEnzymatic Direct LDL
( a )Lp(a), LipoproteinImmunoturbidimetry
(PTT – LA & KCT)Lupus Anticoagulants ScreeningCoagulation
Macro prolactineCLIA / ECL
Magnesium, serumPhotometry ( Xylidyl Blue)
(Random and 24 h.)Magnesium, urinePhotometry ( Xylidyl Blue)
Malaria ( peripheral blood smear )wright staining
Malassezia FurfurDirect
Mbcr – abl ( p 190 ) RNA QualitativeReal-Time PCR
Mbcr – abl ( p 190 ) RNA QuantitativeReal-Time PCR
Mbcr – abl ( p 210 ) RNA QualitativeReal-Time PCR
Mbcr – abl ( p 210 ) RNA QuantitativeReal-Time PCR
Metachromatic GranulesStaining
Metanephrine, Urine (24h)EIA
MethemoglobinPhotometry
( Random, 12h & 24h )Microalbumin, UrineImmunoturbidimetry
Middle Portion of urine(UC)Urine Culture
Middle Portion of urine(UA)
Mixed panel -IgEImmuno- Blot
Mono TestHemaglutination
(Culture)Mouth SwabDirect Smear+ Culture
(Direct &Culture)Mouth swab for FungiDirect Smear+ Culture
MPS ( Mucopolysaccharides , urine ) ( Random )Spot Test
( Methicillin Resistant staphylococcus aureus )MRSADirect Smear+ Culture
(Methicillin Resistant Staph. Epidermidis)MRSEDirect Smear+ Culture
MTHFR (A1298C) DNAReal-Time PCR
MTHFR ( C677T ) DNAReal-Time PCR
Mycoplasma hominisCulture
(Direct &Culture)Nail scraping for FungiDirect Smear+ Culture
(Culture)NasalDirect Smear+ Culture
Nasal EosinophilsWright staining
Nasal swab for FungiDirect Smear+ Culture
NBT ( Nitro Blue Tetrazolium test )Cyto chemistry
Neisseria gonorrhoeaeDirect smear + Culture
(Stool)NeutrophilsWright staining
(Nuclear Mitiotic Apparatus protein)NMP22Rapid , qualitative
(Culture)NocardiaDirect Smear+ Culture
Norepinephrine, Urine ( 24 h. )EIA
Normetanephrine, Urine (24h)EIA
Occult Blood, stoolImmuno chromatography
OsteocalcinCLIA
Ova and parasite, stoolFormalin - EthylAcetatemethod
(Random and 24 h.)Oxalate, urineEnzymatic
PAI-1 4G/5GReal-Time PCR
PAPP-AECL
PCHHemolysis of Erzthrocztes after exposure of coagulated blood to various temprature (4°C/37°C)
PCT( Post Coital Test)Sims Huhner
pediatric panel - IgEImmuno -Blot
Pericardial fluidDirect Smear+ Culture
Perineal Swab (Culture)Direct Smear+ Culture
Periphers Blood SmearWright staining
Peritoneal fluidDirect Smear+ Culture
PhenobarbitalFluorescence polarization
PhenytoinFluorescence polarization
PhosphatePhotometry ( Molybdate UV)
(Random and 24 h.)Phosphate, urinePhotometry ( Molybdate UV)
Pilonidal abscessDirect Smear+ Culture
pimpleDirect Smear+ Culture
( Pyruvate Kinase )PKFluorescent Spot Test
( Phenylketonuria)PKU, urine RandomFerric chloride test
Plasma AminoacidsHPLC
Plasma Phenylalanine(TLC, Semi Quantitative )
Plasma PhenylalanineHPLC Quantitative
Plasma Tyrosine( TLC, Semi Quantitative)
Plasma TyrosineHPLC Quantitative
(Malaria)Plasmodium-          Direct smear
(Culture)Pleural FluidDirect Smear+ Culture
pml-rara RNA QualitativeReal-Time PCR
pml-rara RNA QuantitativeReal-Time PCR
Porphobilinogen , urineExtraction
( Random )Porphyrin screening ( Uroporphyrin and, Coproporphyrin ), urineExtraction
(Culture)Post nasal dischargeDirect Smear+ Culture
Potassium (K), serumISE (Indirect)
( Random and 24 h. )Potassium, urineISE (Indirect)
PRA( Plasma Renin Activity )EIA
( Random )Pregnancy test, urineLatex agglutination
( N - Terminal Pro B - Type natriuretic peptide )Pro BNPECL
(PCT)ProcalcitoninECL
ProgesteroneECL
ProinsulinEIA
ProlactinECL/CLIA
Prostatic dischargeDirect Smear+ Culture
Prostatic discharge For CandidaDirect Smear+ Culture
Prostatic discharge For GardenellaDirect Smear+ Culture
Prostatic discharge For GCDirect Smear+ Culture
Prostatic discharge For ListeriaCulture
Prostatic discharge For MycoplasmaCulture
Prostatic discharge For UreaplasmaCulture
Protein CColorimetery
Protein CSFturbidimetric
Protein SCoagulation
Protein, total, serumPhotometry(Biuret)
Protein, urine(12 and 24 h. )turbidimetric
Prothrombin ( G20210A)(DNA)Real-Time PCR
PSA ( Free )ECL
PSA(Total)ECL/CLIA
( Prothrombin Time )PTCoagulation
PTH ( 1 - 84 )ECL/CLIA
PTH ( intact )ECL
(Random)Reducing substance, urine and stoolAlkaline Reduction
ReninCLIA
Respiratory panel - IgEImmuno- Blot
Retic production Index (RPI)Calculation
Reticulocyte countVital staining
( Rheumatoid Factor )RFImmunoturbidimetric assay
RH factorAgglutination
ROMA Index(Risk of ovarian Malignancy Algorithm)Calculation
CA 125 / HE4
( Rapid plasma reagin test )R.P.RFlocculation(SlideAgglutination)
SalmonellaDirect Smear+ Culture
(Direct &Culture)Scalp scraping for FungiDirect Smear+ Culture
Semen analysisC.A.S.A
Semen FructoseColorimetry
Serum Protein ElectrophoresisMicro capillary electrophoresis
(Monoclonal immunoglobulins & free light chains )Serum protein immunotypingMicro capillary electrophoresis
(AST)SGOTEnzymatic ( IFCC)
(ALT)SGPTEnzymatic ( IFCC)
SHBG( Sex Hormone Binding Globulin )ECL
ShigellaDirect Smear+ Culture
ShistozomaDirect smear
Sickel Cell, PreparationSodium Metabi sulfite
Sims Huhner Test(PCT)Post coital test (PCT)
Skin scraping for Fungi (Direct &Culture)Direct Smear+ Culture
Sodium (Na), serumISE (Indirect )
( Random and 24 h. )Sodium, urineISE(Ion -selective electrode )
Specific Gravity(Test strip or Refractometr)
( Random and 24 h. )Specific Gravity, urineRefractometery
sperm agglutinating antibody, serum and / or cervical mucusAgglutination
Sperm (Culture )Direct Smear+ Culture
Sperm for GCDirect Smear+ Culture
Sperm for mycoplasmaCulture
Sperm for ureaplasmaCulture
Spermogram testC.A.S.A
Sputum (Culture )Direct Smear+ Culture
Sputum EosinophilsWright staining
Sputum for Fungi(Direct &Culture)Direct Smear+ Culture
Stone AnalysisQualitative
StoolCulture
(Culture)Stool Cult. for Vib. Cholerae(wet mount) Direct Smear+ Culture
Stool EosinophilsWright staining
Stool ExaminationFormaline – Ethyl Acetate
Stool fat, RandomSudan 3 stain
Stool for Fungi (Direct &Culture)Direct Smear+ Culture
Stool NeutrophilsWright staining
Stool PHIndicator paper
Stool WBCWet mount
Streptococcus agalactiae / pneumonia / pyogenesDirect Smear+ Culture
( Random and 24 h. )Sugar, urinePhotometry(Hexokinase)
SulfhemoglubinPhotometry
(Culture)Suprapubic UrineUrine Analysis+ Culture(UA + UC)
(Culture)Surgery SiteDirect Smear+ Culture
(Culture)Synovial FluidDirect Smear+ Culture
T - UptakeECL
T3 ( total )ECL
( total )T4ECL
TacrolimusECL
Tb-Interferon-Test(IGRAs)Interferon-Gamma Release Assay
Interferon-gamma-release-assay(IGRA),(Quantiferon)
Testosterone (Free)EIA/CLIA
Testosterone (total)ECL
Three glasstests VB1,VB2,VB3(UA/UC)( first + middle + last portion)Wet mount+ Culture
Throat Swab (Culture)Direct Smear+ Culture
Thymidine KinaseCLIA
ThyroglobulinECL/CLIA
( Total Iron Binding capacity )TIBCFerene
Tinea versicolor( Malassezia fur fur )Direct smear
Tounge Swab (Culture)Direct Smear+ Culture
Tounge swab for Fungi (Direct &Culture)Direct Smear+ Culture
( Treponema Pallidum Haemagglutination assay)TPHAAgglutination
(Culture)Tracheal washingDirect Smear+ Culture
TransferrinImmunoturbidimetri
Transferrin SaturationCalculation
Trichomonas vaginalis / hominisDirect Smear
TriglyceridePhotometry (GPO-PAP)
Troponin IECL
Troponin TECL
Tryptic Activity of FecesSemi Quantitative
TSHECL
Tumor M2-PK (Stool test) Pyruvat Kinase M2ELISA
(first portion + middle portion)Two glasstestsWet mount+ Culture
(Culture)Umblicus SwabDirect Smear+ Culture
Unstable Hgb, QualitativeHeat & Isopropanol test
Urea clearance, serum and urine( 24 h. )Calculation
Urea, serumPhotometry ( Ureas UV)
( Random and 24 h. )Urea, urinePhotometry (Ureas U.V)
Ureaplasma urealyticumCulture
(Culture )Urethral DischargeDirect Smear+ Culture
(Culture )Urethral Discharge for candidaDirect Smear+ Culture
(Urethral Discharge for Gardenerella(CultureDirect Smear+ Culture
(Culture )Urethral Discharge for GCDirect Smear+ Culture
(Culture )Urethral Discharge for ListeriaDirect Smear+ Culture
Urethral Discharge for mycoplasmaCulture
Urethral Discharge for UreaplasmaCulture
Uric Acid, serumPhotometry( Uricase)
( Random and 24 h. )Uric Acid, urinePhotometry(Uricase)
(middle portion)UrinalysisWet mount
(middle portion)Urinalysis +Urin cultureWet mount+Culture
(UBC)Urinary Bladder CancerRapid test, qualitative
( AP)Urine after Prostatic massageUA/UC
Urine after Prostatic massage ( AP ) for candidaUA/UC
Urine after Prostatic massage ( AP ) for GCUA/UC
Urine after Prostatic massage ( AP ) for G.vaginalisUA/UC
Urine after Prostatic massage ( AP ) for mycoplasmaCulture
Urine after Prostatic massage ( AP ) for ureaplasmaCulture
Urine Analysis(Microscopic image)Test strip+ wet mount
Urine BileTest strip and chemical method
Urine Culture without UACulture
Urine EosinophilsWright staining
Urine for MycoplasmaCulture
Urine for UreaplasmaCulture
Urine GlucoseTest strip
Urine HemosiderinStaining
( Aceton )Urine ketonTest strip
Urine MelaninAmmoniacal Silver Nitrate
(Noradrenalin)Urine NorepinephrineEIA
Urine PHTest strip
Urine-plasma Epinephrine (Adrenalin)EIA
( Noradrenalin )Urine-plasma NorepinephrineEIA
Urine prior to Prostatic massage ( PP)UA/UC
Urine prior to Prostatic massage ( PP) for candidaUA/UC
Urine prior to Prostatic massage( PP) for GCUA/UC
Urine prior to Prostatic massage ( PP) for G.vaginalisUA/UC
Urine prior to Prostatic massage ( PP) for mycoplasmaCulture
Urine prior to Prostatic massage ( PP) for ureaplasmaCulture
Urine ProteinSSA (SulfoSalicylic Acid) 
Urine Protein ElectrophoresisMicro capillary electrophoresis
(Monoclonal immunoglobulins&free light chains)Urine proteinimmunotypingMicro capillary
Urine schistosomawet mount(Sediment)
Wet mount(Urine sediment )Microscopic image
(Glucose,Galactose,Lactose,Fructose,Sucrose)Urine sugarchromatographyTLC (Qualitative)
(Culture )Vaginal cuffDirect Smear+ Culture
(Culture )Vaginal cuff For GardenerellaDirect Smear+ Culture
(Culture )Vaginal cuff for GCDirect Smear+ Culture
(Culture )Vaginal cuff for ListeriaDirect Smear+ Culture
Vaginal cuff for MycoplasmaCulture
Vaginal cuff for ureaplasmaCulture
(Culture)Vaginal DischargeDirect Smear+ Culture
(Culture)Vaginal Discharge cuff for candidaDirect Smear+ Culture
( monilia)Vaginal Discharge for candidaDirect Smear+ Culture
Vaginal Discharge for GardnerellaDirect Smear+ Culture
Vaginal Discharge for GCDirect Smear+ Culture
Vaginal Discharge for MycoplasmaCulture
Vaginal Discharge for UreaplasmaCulture
Vaginal for ListeriaCulture
Vaginal PHTest strip
Valproic AcidFluorescence polarization
Vibirio choleraeWet mount+ Direct smear culture
Vincent anginaDirect Smear
Vitamin AHPLC
Vitamin B12ECL
Vitamin D۲۵ (OH)D Vit D, 1.25 (OH) 2 Vit.D مراجعه شود به
Vitamin EHPLC
VLDLCalculation
Vulve ( culture )( External genitalia ) Direct Smear+ Culture
Vulve for candida ( monilia )Direct Smear+ Culture
Vulve for GardnerellaDirect Smear+ Culture
Vulve for GCDirect Smear+ Culture
Vulve for MycoplasmaCulture
Vulve for UreaplasmaCulture
VMA,urine (24 h.)( Vanyl mandelic Acid )Ion exchange Resin
VZV ( DNA ), QualitativeReal-Time PCR
Water sugar testHemolysis
Wet mountرسوب سانتریفیو‍ژ شده
Whiff testDirect
KOH test - Odor test
Widal Agglutination TestSilde & Tube Agglutination
Wright Agglutination TestSilde & Tube Agglutination
ZincColorimetry

آزمایشگاه جهان کودک
انجام جدیدترین آزمایش ها براساس بروزترین متدها

مشــاوره رایـــگان